Θέματα VISA

Στοιχεία επικοινωνίας με το Προξενικό Τμήμα:

Διεύθυνση:

Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
Προξενικό Τμήμα
Βασιλίσσης Σοφίας 23, 10674, Αθήνα.

Το Προξενικό Τμήμα βρίσκεται κοντά στο Μουσείο Μπενάκη και στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Οι πιο κοντινοί σταθμοί του μετρό είναι Σύνταγμα και Ευαγγελισμός.
Δείτε χάρτη

Τηλ. / φαξ:

+ 30 210 724 82 36

Για την e-visa (Beta Version) πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε πριν επικοινωνήσετε μαζί μας διαβάστε προσεκτικά αυτή την ιστοσελίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις θεώρησης στείλτε e-mail στο consul@azembassy.gr.

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη και Πέμπτη 10.00 – 13.00.

Σημαντικές Σημειώσεις:

 • Το Προξενικό Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει επιπλέον έγγραφα που θεωρεί απαραίτητα για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
 • Δεν δίνεται καμία εγγύηση χορήγησης θεώρησης εισόδου. Ως εκ τούτου, η αγορά μη επιστρεπτέων εισιτηρίων δεν πρέπει να πραγματοποιείται πριν την έγκριση χορήγησης της θεώρησης.
 • Αν η διάρκεια της παραμονής του ξένου υπηκόου στο Αζερμπαϊτζάν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, τότε υποχρεούται να δηλώσει τα στοιχεία του διαβατηρίου του σε τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Χρόνος έκδοσης βιζας:

5 με 8 εργάσιμες ημέρες.

Κατηγορίες Θεωρήσεων Εισόδου:

 • θεώρηση μονής εισόδου – έως και 30 ημέρες ισχύος
 • θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων – έως ένα έτος ισχύος

The list of tourism companies engaged to online visa granting procedure for foreign citizens traveling to the Republic of Azerbaijan

Υποβολή αίτησης για βίζα:

1. Αίτηση θεώρησης (διαθέσιμη σε μορφή PDF),καταλλήλως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη προσωπικά από τον αιτούντα. Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν, αλλιώς η αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

2. Επίσημο Ταξιδιωτικό Έγγραφο (διαβατήριο), το οποίο θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήψης της θεώρησης και να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες. Προσκομίζεται πρωτότυπο μαζί με μία φωτοτυπία.

3.Δύο (2) βιομετρικές έγχρωμες φωτογραφίες (3,5 x 4,5 εκατοστά) σε λευκό φόντο, τραβηγμένη τους τελευταίους έξι μήνες. Η αίτησή δεν θα γίνει δεκτή εάν το μέγεθος της φωτογραφίας δεν είναι σωστή.

4. Οι μη Έλληνες πολίτες πρέπει να προσκομίσουν την Ελληνική Άδεια Παραμονής.

5. Ονομαστική απόδειξη κατάθεσης του κόστους της θεώρησης. Για τα τέλη θεώρησης πατήστε εδώ

Τρόποι πληρωμής: Τραπεζικό Έμβασμα. Τα μετρητά δεν γίνονται δεκτά. Τα έξοδα εμβάσματος, επιβαρύνουν τον αιτούντα.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:  ALPHA BANK
Αριθμός λογαριασμού: 107002002005904
IBAN: GR12 0140 1070 1070 0200 2005 904
SWIFT CODE (BIC):  CRBAGRAA

6. Δικαιολογητικά. Διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της θεώρησης:

Επίσημη επίσκεψη:

 • Διπλωματική νότα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, των Διπλωματικών Αντιπροσωπειών και των Διεθνών Οργανισμών.
 • Αντίγραφο της διπλωματικής / ειδικής ταυτότητας έκδοσης της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Σημείωση: Σύμφωνα με τις Διμερείς Διακρατικές Συμφωνίες για τους κατόχους διπλωματικών και επίσημων (υπηρεσιακών) διαβατηρίων ισχύει αμοιβαίος καθεστώς ελεύθερης εισόδου μεταξύ της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και των χωρών που αναφέρονται listed here.

Επαγγελματική επίσκεψη:

 • Επιστολή πρόσκλησης από τον νομικό πρόσωπο που εδρεύει στο Αζερμπαϊτζάν (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) με προσωπικά στοιχεία, το σκοπό του ταξιδιού και τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής του αιτούντος στο Αζερμπαϊτζάν.
 • Πιστοποιητικό εργοδότη / εκπαιδευτικού οργανισμού (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, η θέση που κατέχει στην εταιρία, ο σκοπός του ταξιδιού και η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.

Τουριστική επίσκεψη:

 • Κράτηση ξενοδοχείου. Απαιτείται πιστοποιητικό κράτησης υπογραμμένο και σφραγισμένο από την διεύθυνση του ξενοδοχείου. Ανεπίσημη αλληλογραφία (π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) με το ξενοδοχείο δεν θα γίνει δεκτή.
 • Πιστοποιητικό εργοδότη / εκπαιδευτικού οργανισμού (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, η θέση που κατέχει στην εταιρία, ο σκοπός του ταξιδιού και η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.

Επίσκεψη συγγενών/φίλων:

 • Προσωπική πρόσκληση από συγγενή ή φίλο από την Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, τους οποίους ο αιτών σκοπεύει να επισκεφθεί. Υποβάλλεται μαζί με το αντίγραφο του εθνικού δελτίου ταυτότητας του Αζερμπαϊτζάν ή του διαβατηρίου.
 • Πιστοποιητικό εργοδότη / εκπαιδευτικού οργανισμού (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, η θέση που κατέχει στην εταιρία, ο σκοπός του ταξιδιού και η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.

Θεώρηση διέλευσης:

 • Πιστοποιητικό εργοδότη / εκπαιδευτικού οργανισμού (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, η θέση που κατέχει στην εταιρία, ο σκοπός του ταξιδιού και η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.
 • Έγκυρη θεώρηση εισόδου της χώρας τελικού προορισμού.
 • Η θεώρησης διέλευσης ισχύει για 5 ημέρες.

Αλλαγές στην διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου αλλοδαπών και απατρίδων κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με το διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με αριθ. 326 από 13 Σεπτεμβρίου 2010 αλλοδαποί πολίτες και οι απάτριδες κατά την άφιξη τους στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν μπορούν να πάρουν την θεώρηση εισόδου στο τμήμα θεωρήσεων στα διεθνή αεροδρόμια της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στις ακόλουθες περιπτώσεις:1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διακρατικές και διακυβερνητικές συνθήκες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
2. Τα άτομα που επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν με την επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Επικεφαλή της Διοίκησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Επικεφαλή του Ανώτατου Κοινοβουλίου της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν.
3. Persons visiting the Republic of Azerbaijan by the official invitation of the Chairman of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan, the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Azerbaijan, the General Prosecutor of the Republic of Azerbaijan, the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan, the Chairman of the Central Election Commission of the Republic of Azerbaijan, the heads of the central executive power bodies of the Republic of Azerbaijan, the Chairman (Governor) of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan, the Head of Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan, the Head of Special Medical Service of the President of the Republic of Azerbaijan, the management of the National Olympic Committee of the Republic of Azerbaijan, the Chairman of the Caucasus Muslim Department, heads of the foreign companies operating in the Republic of Azerbaijan in accordance with the international treaties supported by the Republic of Azerbaijan, agreed with the State Migration Service of the Republic of Azerbaijan;
4. Τα μέλη του διπλωματικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των ξένων διπλωματικών αποστολών, προξενείων και γραφείων των διεθνών οργανισμών οι οποίοι βρίσκονται στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και οι αλλοδαποί πολίτες που επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν με ειδικές διπλωματικές αποστολές
5. Τα άτομα που επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν με την επίσημη πρόσκληση του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με σκοπό να συμμετάσχουν στις εργασίες εξάλειψης των συνεπειών των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
6. Τα άτομα που επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν λόγω θανάτου ενός μέλους της οικογένειας τους, κάτι που επιβεβαιώνεται με σχετικά έγγραφα.
7.Στις περιπτώσεις που οι αλλοδαποί πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν διαμένουν στις χώρες στις οποίες δεν υπάρχει διπλωματική αποστολή είτε το προξενείο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν όμως υπάρχει απευθείας πτήση για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν.